8. Ejefald    Nedenfor står der et engelsk ord-par og en dansk sætning.

A) Afgør først hvilken slags ejefald ord-parret skal bruge.
B) Oversæt derefter sætningen til engelsk.
(Husk: En sætning skal startes med stort og afsluttes med et punktum.)


1A. Farm.. fields.
1B. Gårdens marker vender mod (face) vest.

2A. Tree.. branches.
2B. Træets grene var fuld af modne (ripe) pærer.

3A. President.. son.
3B. Præsidentens søn ville gerne følge i faderens fodspor.

4A. Court.. decision.
4B. Rettens afgørelse var afgørende (decisive) for Mr Smiths liv.

5A. Book.. ending.
5B. Bogens slutning er noget tvetydig (somewhat ambiguous), men hovedpersonens (main character) udvikling mod slutningen er uundgåelig (unavoidable).

6A. Restaurant.. tables.
6B. Pigen var ved at tørre (wiping) restaurantens borde da dens ejer kom ind.

7A. Yesterday.. meeting.
7B. Gårsdagens møde var blevet aflyst på grund af regn.

8A. Two years.. absence.
8B. To års fravær havde ikke ændret noget i deres forhold til hinanden.

9A. Brother.. house.
9B. Min brors hus ligger i byens nordlige del.

10A. Cigarette.. time.
10B. Jeg er tilbage om en cigarets tid.

11A. Young people.. behaviour.
11B. Unge menneskers opførsel irriterer ofte voksne.

12A. Elephant.. trunk.
12B. Elefantens snabel er en nyttig ting i indernes daglige arbejde.

13A. Play.. title.
13B. Skuespillets titel hentyder (refer) til hovedpersonens udvikling.

14A. Sister-in-law.. music.
14B. Jeg er glad for at (because) jeg kan låne min svigerindes musik til aftenens fest.

15A. Transport workers.. union.
15B. Han blev udelukket (expelled) fra klubben fordi han ikke var medlem af transportarbejdernes fagforening.