Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

Naturligvis   Annonce- Papegoje

NATURligvis til gymnasiet af Finn Hansen og Hans Svankjær Jacobsen.
128 sider, 139 kr.
Naturvidenskab er blevet en vigtig del af enhver gymnasieelevs uddannelsesforløb. Denne bog indeholder et omfattende undervisningsmateriale med teori, opgaver, cases og øvelser inden for en række aktuelle naturvidenskabelige emner, som samtidig er spændende for eleverne.

Bogen er skrevet til fagene Naturvidenskabeligt Grundforløb (NVG), Biologi, Fysik, Kemi og Naturgeografi.

Indeholder fem kapitler (klik for at se uddrag af bogen):
Indholdsfortegnelse.
Drikkevand.
Spildevand og rensningsanlæg.
Bølger.
Kulstofkredsløbet (CO
²).
Kometer, asteroider og meteorer.

Hvert enkelt kapitel behandler emner, som er aktuelle i den offentlige debat, og som kræver både indsigt og stillingtagen af den studerende. Hvert kapitel rundes af med en række cases og flere øvelser, som laves i skolens laboratorium eller ude i naturen.

Lærerens CD/USB pen, 169 kr.
Med quiz og repetitionsspørgsmål til hvert kapitel (i PowerPoint show). Inklusiv løsningsforslag til de mange spørgsmål.
• 100 repetitionsspørgsmål til fremvisning i PowerPoint.
• Samme 100 spørgsmål med svar (se eksempler her. Tryk på F5-tasten for at starte PowerPoint fremvisningen. Det kræves du har PowerPoint installeret på din computer)
• Samme 100 spørgsmål i RTF-formet, så de kan udskrives i ethvert tekstbehandlingssystem.
• Bogens illustrationer og tabeller til fremvisning på projektor i klassen.
• Forslag til supplerende litteratur - inklusiv links til Internettet.
• Links til eksperimenter vedrørende tsunamier.

Hvis din computer ikke har CD-drev, kan du få en USB-pen med samme indhold.

Enkeltlærerlicens. Må ikke kopieres eller anvendes af andre lærere end den der står registreret som bruger.

5 ekstra øvelser.
Anmeldelse af bogen.
Tre trykfejl i figurer.

På studierejse i Toscana af Leif Christensen 
176 sider, 159 kr.
Henvender sig til danskere, der har Toscana som rejsemål. Den er skrevet til undervisningsbrug, men kan også benyttes af private rejsende, der gerne vil forberede sig på at møde Italiens smukkeste region. 


Bogen er velegnet til projekt- og tværfaglig undervisning. Mange 'Fokus'- og 'Fakta' bokse integrerer Toscana med fagene historie, samfundsfag, geografi, biologi, dansk, fysik, kemi, matematik, religion, italiensk, erhvervsøkonomi, musik og film/TV.

Indeholder mange forslag tril gåture i byerne, rundture på landet og besøg forskellige steder i Toscana. Forslagene er omhyggeligt udvalgt med henblik på studierejsebesøg med klasser.

En rigtig flot bog, som bør ses af alle, der interesserer sig for Italien.

176 sider, 316 fotos og 86 grafiske illustrationer i høj kvalitet.

Se uddrag af bogens 12 kapitler:

Indholdsfortegnelse
1. Historie og politik.
2. Naturforhold.
3. Jordvarme og kurbade.
4. Befolkning og samfund.
5. Firenze.
6. Siena.
7. Pisa.
8. Lucca, Vinci og Prato.
9. Rundtur SV for Firenze.
10. Kulturlandskabet.
11. Maremma regionen.
12. Mad og vin.

Adresser mm