Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

Elever er i dag meget visuelle. Derfor har vi lavet 18 animationer (à ca. 5 min), som tegner og fortæller de vigtigste regler i engelsk grammatik på en helt ny måde. Animationerne gennemgår de vigtigste grammatiske regler fra "Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik". Kan anvendes som forberedelse ('Flipped Learning'), undervisning i klassen eller som repetition.

Animationerne gennemgår: 1) den ubestemte artikel (kendeord), 2) den bestemte artikel, 3) genitiv (ejefald), 4) ordstilling, 5) kongruens og tællelighed, 6) udvidet tid (progressiv), 7) førnutid/førdatid (perfektum/pluskvamperfektum), 8) futurum (fremtid), 9) do-omskrivning, 10) passiv, 11) modalverber (mådesudsagnsord), 12) adjektiver (tillægsord), 13) adverbier (biord), 14) adverbiernes placering, 15) præpositioner (forholdsord), 16) relativ pronomen (henførende stedord), 17) tegnsætning og 18) stavning.

Se en gratis videoanimation nu! (klik til venstre).

• "Stifinderen - Engelsk grammatik" (18 video animationer), klasselicens: 195 kr pr klasse indtil d. 1/7, 595 kr for 1 skoleår (priser ex moms)


Papegøjebogen Step by Step_engelsk grammatik

Stifinderen af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard                               ENGELSK
• En differentieret engelsk grammatik, 144 sider, 109 kr.
• Øvebog, 92 sider, 69 kr.
• Facithæfte, 44 sider, 48 kr.
• Tea for Two - Games and Activities, 160 sider, 162 kr.
• Grammatikbogen som e-bog, enkeltlicens 89 kr., klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr. for 1 skoleår.
• Øvebogen som interaktiv e-bog, enkeltlicens 79 kr., klasselicens: 495 kr for ½ år, 795 kr for 1 år.

• Stifikseren, retteprogram til Windows på PC og Mac, Gratis!

En bred vifte til moderne indlæring af engelsk grammatik. Alle bøger i den populære serie er differentieret i tre forskellige niveauer, markeret med hver sin farve. Kapitlerne i "Grammatikbogen" starter med en sammenligning af engelsk og dansk grammatik. Indeholder endvidere en 'Grammatisk Værktøjskasse' med en helt grundlæggende indføring i ordklasser, sætningsanalyse, mm. Træn de grammatiske regler med "Øvebogen" eller som lege og spil i "Tea for Two - Games & Activities". Grammatikbogen og Øvebogen kan også købes som e-bøger (PDF). Eleverne kan skrive direkte i den interaktive e-bog "Øvebogen", de kan gemme besvarelserne og evt. sende dem til læreren.

Det gratis elektroniske retteprogram "Stifikseren" gør det nemmere for læreren at rette skriftlige opgaver. Programmet henviser automatisk til regler og sidetal i Grammatikbogen. Download ved at klikke på kompasset.
Se mere om Stifinder-serien her.                   (alle priser ex moms)

Step by Step                               ENGELSK
af Hanne Wacher & Kim Kjærgaard
• En engelsk basisgrammatik med øvelser, 80 sider, 99 kr.
• Facithæfte, 44 sider, 48 kr.
• Interaktiv e-bog, enkeltlicens 89 kr., klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr. for 1 skoleår.

Gennemgår de helt basale engelske grammatikregler på en let forståelig måde. En brugervenlig bog i moderne layout: grammatik på venstre-siderne og øvelser på højre-siderne, så eleven straks kan afprøve sin forståelse, uden at skulle bladre rundt i bogen. Hvert kapitel indledes med en "BASICS-boks", som giver en kort introduktion til et grammatisk emne.
Ligger niveaumæssigt lige under "Stifinderen".
I den interaktive e-bog kan eleven skrive besvarelserne, indsætte egne kommentarer og noter. Kan gemmes og evt. sendes til læreren.

Se mere om Step by Step her.


Papegøjebogen tysk grammatik

Papegøjebogen                                             ENGELSK
af Clara Ehrenreich, Astrid Holm, Bodil Riis og Jette Steensen 
• Differentierede øvelser i engelsk grammatik, 128 sider, 99 kr.
• Løsningshæfte, 64 sider, 48 kr.
• Interaktiv e-bog, enkeltlicens (uden tidsbegrænsning) 89 kr., klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr for 1 skoleår.
• I-bog (online), enkeltlicens (gælder i 1 år) 89 kr., klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr for 1 skoleår.


Papegøjebogen er en meget anvendt øvebog til engelsk i grundskolens ældste klasser samt på ungdoms- og voksenuddannelserne. Er niveaudelt i tre sværhedsgrader med hver sin farve. En "Grammatisk Huskefinger" minder kort eleven om de regler, som er gældende for den pågældende øvelse på det pågældende niveau.
Prøv tre af øvelserne fra i-bogen GRATIS her.
Papegøjebogen ligger niveaumæssigt lige over "Stifinderen".
I den interaktive e-bog kan eleverne skrive besvarelsen, indsætte egne kommentarer og noter. Kan gemmes og evt. sendes til læreren.
Se mere om Papegøjebogen her.

Regnbuen af Karin Jaentsch                              TYSK
• En differentieret tysk grammatik, 140 sider, 114 kr.
• Øvebog til tysk grammatik, 160 sider, 79 kr.
• Facithæfte, 58 sider, 48 kr.

"Regnbuen" er til tysk og den er opbygget på samme måde som "Stifinderen": Gennemgår de grammatiske regler på en klar og overskuelig måde. Niveaudeling efter farver.

En "Grammatisk Værktøjskasse" giver en grundlæggende gennemgang af ordklasser, sætningsanalyse, ordstilling mv.
Hvert kapitel indledes med en sammenlignende forklaring af dansk og tysk sprogbrug. Humoristiske tegninger, farverne og gennemgående grafiske symboler gør bogen let at læse og forstå.

Se mere om Regnbuen her.
 


Adresser mm