Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

 
Regnbuen - En differentieret tysk grammatik af Karin Jaentsch
144 sider, 114 kr.

Velegnet til indlæring af tysk grammatik i klasser, hvor eleverne har forskellige forudsætninger. Kapitlerne er inddelt i tre sværhedsgrader, som er angivet ved hver sin farve.

De sidste 20 sider er en "Grammatisk Værktøjskasse" med en helt grundlæggende gennemgang af ordklasser, sætningsanalyse, mm.

Hvert kapitel indledes med en sammenlignende forklaring af dansk og tysk sprogbrug. Humoristiske tegninger, farverne og gennemgående grafiske symboler gør bogen let at læse og forstå.

Se uddrag af bogen:
Indholdsfortegnelsen.
Kapitel 11.
Kapitel 4 i Værktøjskassen.
Regnbuen - Øvebog til tysk grammatik af Karin Jaentsch
160 sider, 79 kr.

Øvelserne følger nøje indholdet og niveaudelingen i grammatikbogen. Øvelserne er inddelt i tre niveauer af stigende sværhedsgrad.

Blåt niveau indøver grundviden om et emne. Behersker man denne, kan man fortsætte med det lidt sværere røde niveau, og dernæst øvelserne på det gule niveau, som er de mest krævende.

Den sidste opgave i hvert kapitel opsamler de vigtigste aspekter af det gennemgåede stof.

Øvelserne til "Værktøjskassen" drejer sig om ordklasser, sætningsanalyse, ordstillings- og kommaregler. Hvis der er behov for en repetition af dette stof, kan man begynde med disse øvelser.

Se uddrag af bogen: Side 121-125.
Regnbuen - Facithæfte af Karin Jaentsch
60 sider, 48 kr.

Gør det muligt at lade den enkelte elev arbejde selvstændigt på sit niveau.

Løsningerne til oversættelserne er ikke nødvendigvis de eneste mulige. Til flere af sætningerne vil der også findes andre rigtige oversættelser, fx med en lidt anderledes ordstilling.

Se uddrag af bogen: kap. 11.

"Står man for at skulle udskifte sit grammatiske grundmateriale, kan "Regnbuen" varmt anbefales til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne."

 

Skrev anmelder Poul Kok Sørensen i ”Praktisk Sprog”.

 

"De krav, man må stille til en grammatik på dette niveau, er først og fremmest pædagogisk forenkling og masser af eksempler og øvelser, som kan sikre indlæring af de grundlæggende færdigheder. "Regnbuen" opfylder begge disse krav og udmærker sig desuden ved at indeholde masser af tysk sprogstof. Klassiske fejltyper er i grammatikken markeret med iøjnefaldende ikoner, nemlig nummererede bomber. Sådan!"

 

Skrev anmelder Annette Kyllesbech Rasmussen i ”Gymnasieskolen”.

 

"... Heureka! råbta Archimedes, da han opdagede loven om legemers vægttab i vand. Præcis dette håber enhver tysklærer på vil ske, når eleverne, år efter år, forsøger at finde de viise sten på vej gennem den tyske grammatiks labyrinht. Faktisk synes jeg denne grammatik er bygget op efter dette princip: Motivation, evne til at tænke logisk, se sammenhængende mønstre og ikke mindst gøren brug af heuritiske lærings- og forklaringsmetoder.

Et dejligt værktøj i en kravsdifferentieret verden. At den så også er fremstillet i et lækkert layout, gør den kun endnu mere appetitvækkende"

 

Skrev anmelder Inger Thinesen i ”Handelsskolen”.


Adresser mm