Forlaget Andrico
Engelsk  Tysk  Erhvervsøkonomi  Fysik/kemi/biologi  Naturgeografi/NVG  IT  Studierejse  Om forlaget  Bestil bøgerne

     
Stifinderen af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard 
• En differentieret engelsk grammatik
144 sider, 109 kr.                                       
Indlærer engelsk grammatik med regler. Indleder hvert kapitel med sammenligning af danske og engelske grammatiske regler. Bag i bogen findes der en "Grammatisk Værktøjskasse" som er en helt grundlæggende indføring i ordklasser og sætningsanalyse. Tre forskellige niveauer med hver sin farve.

- Se indholdsfortegnelse og vejledning.
- Se uddrag af grammatikbogen.
- Se uddrag af Værktøjskassen.
Stifinderen af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard 
• Øvebog

92 sider, 69 kr.
Med forskellige typer øvelser, som er tilpasset grammatikbogens regler og niveauer. De fleste blå øvelser er simple indsættelses- og genkendelsesøvelser, mens de røde og grønne øvelser i højere grad består af oversættelser - fra relativ simple sætningskonstruktioner til mere sammenhængende, komplekse teksttyper. Hvert kapitel afsluttes med en oversættelse, som samler op på hele kapitlet fra grammatikbogen.

- Se uddrag af øvebogen.
Stifinderen af Hanne Wacher og Kim Kjærgaard 
Facithæfte

44 sider, 48 kr.    
Indeholder vejledende løsningsforslag, som er de mest naturlige løsninger under hensyntagen til elevernes niveau og den enkelte øvelses formål. Velegnet til selvrettende undervisning, idet det kan være en umulig opgave for læreren at rette alle opgavetyper fra time til time.

- Se uddrag af facithæftet.

     

• Tea for Two - Games and Activities
160 sider, 162 kr.

Træner elevernes sproglige kompetence gennem 140 forskellige lege og spil. Øvelserne er inddelt i tre niveauer af stigende sværhedsgrad, og de følger nøje grammatikbogens paragraffer.

De fleste øvelser er beregnet til par-arbejde, idet bogen er opdelt i en A- og B-sektion. Den ene elev benytter bogens A-del, mens den anden benytter B-delen.

Øvelserne er selvinstruerende og nemme at gå i gang med, så lærerens rolle bliver mere tilbagetrukket og konsulentagtig.

- Se uddrag af Tea for Two - Games and Activities.
 

Stifinderen e-bøger
• Grammatikbogen, enkeltlicens 89 kr, klasselicens: 595 kr. for ½ år, 895 kr. for 1 skoleår, 1895 kr. for 3 skoleår.
• Øvebogen, enkeltlicens 79 kr, klasselicens: 495 kr. for ½ år, 795 kr. for 1 skoleår, 1695 kr. for 3 skoleår.

Grammatikbogen (e-bog) er en læsebar PDF, der kan læses på computer, tablet, smartphone og elektronisk tavle.

Øvebogen (interaktiv e-bog) er en læse- og skrivebar PDF, hvori eleverne kan skrive deres besvarelser og egne notater direkte i bogen.
Kan evt. rettes af læreren med Adobe Readers mange indbyggede værktøjer (pop-up kommentarer, flueben, forkert-kryds, mm).

En enkeltlicens er personlig og uden tidsbegrænsning; den følger køberen resten af livet. Klasselicens er tidsbegrænset og gælder for alle eleverne i en klasse (2-33 elever). Klassens elever får samme kode.

Se en kort vejledning i brug af interaktive e-bøger (PC version, Mac version).

• Stifikseren af Textmarker, Gratis!
Et elektronisk retteprogram til Windows. Gør det nemt og hurtigt at rette skriftlige opgaver på computeren. Eleven sender sin opgave fra et tekstbehandlingsprogram (i RTF-format) til læreren, som læser den ind i Stifikseren. Læreren markerer det ord eller den sætning, som skal rettes, og klikker på en af de faste rette-knapper. Stifikseren indsætter automatisk rettelsen med henvisning til kapitel/sidetal i grammatikbogen. Her kan eleven læse om denne specifikke rettelse.
En indbygget statistikfunktion giver både lærer og elev et overblik over elevens udviklingsområder i skriftlig engelsk.

NYHED! Stifikseren kan nu også anvendes på en Mac computer som har Windows styresystem installeret (fx via Parallels).


- Hent Stifikseren gratis
- Kort vejledning til elev (1 side) og lærer (2 sider).
- Komplet brugermanual (14 sider).


   

• Stifinderen - Engelsk grammatik som videoanimation
Klasselicens: 395 kr for ½ år, 595 kr for 1 skoleår.

Mange elever opnår en større indlæring, når undervisningen foregår visuelt. Engelsk undervisere tegner og forklarer her grammatikken på en whiteboard tavle. Videoerne er velegnede som forberedelse til timerne ('Flipped Learning') eller som repetition. Hver enkelt elev kan pause eller spole tilbage i videoerne, indtil grammatikken er forstået fuldtud.

I animationerne gennemgås alle 18 kapitler fra "Stifinderen - Grammatikbogen":
1. ubestemte artikel (kendeord), 2. bestemte artikel, 3. genitiv (ejefald), 4. ordstilling, 5. kongruens og tællelighed, 6. udvidet tid (progressiv), 7. førnutid/førdatid (perfektum/pluskvamperfektum), 8. futurum (fremtid), 9. do-omskrivning, 10. passiv, 11. modalverber (mådesudsagnsord), 12. adjektiver (tillægsord), 13. adverbier (biord), 14. adverbiernes placering, 15. præpositioner (forholdsord), 16. relativ pronomen (henførende stedord), 17. tegnsætning og 18. stavning.

- Se kapitel 3 her (Genitiv/ejefald, 5 min).


Adresser mm